Tag: Mai Tamaki

Chồng vừa qua đời, góa phụ trẻ biến thành nô lệ tình dục

Đặc biệt là việc cô ấy trao trinh tiết cho tôi một cách vị tha có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Anh ấy thậm chí còn gợi ý rằng tôi nên mời một người bạn "để khám phá niềm vui của sự thâm nhập kép". Nhưng tôi luôn nói k...