Tag: JUC-564

JUC-564 Anh rể đồi bại Eimi Ishikura

JUC-564 Anh rể đồi bại Eimi Ishikura, đang là nhân viên hợp đồng của một cơ quan tạm thời, quyết định sống với chị gái và chồng một thời gian để gia hạn hợp đồng với văn phòng chi nhánh Tokyo, nơi có rất nhiều công vi...