Tag: HEYZO-2536

Em đồng nghiệp ướt sũng vì cơn mưa

Em đồng nghiệp ướt sũng vì cơn mưa. Sau một vài giây, chúng tôi ôm nhau thắm thiết. Họ đã ở trong nhà của các chú tôi, họ đã ổn định cuộc sống, trong khi tôi đang ở trong bể bơi. Khi Katy và Erica đi xuống, họ hỏi tôi...