Tag: DASS-099

Bố đến thăm rồi húp luôn bạn gái của con trai

Bố đến thăm rồi húp luôn bạn gái của con trai. Tôi do dự trong khoảng thời gian dường như hơn một phút. Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng thì thào của Mariluz sau lưng. - Anh về phòng đi, mai anh giải thích cho tôi nghe....