Chủ nhật là ngày duy nhất họ gặp nhau để xem phim sex, do lịch làm việc của họ. Họ khuyến khích tôi ở lại một mình xem bóng đá và mời bạn bè vào Chủ nhật khác nếu tôi thấy thích. Họ rời đi nhưng không phải trước khi bắt đầu trò chơi mà tôi muốn xem. Ngay khi còn lại một mình, tôi đã nắm quyền kiểm soát thiết kế theo chủ nghĩa hiện đại của kênh mới và muốn thử nghiệm nó, tôi không biết nó hoạt động như thế nào và tôi loay hoay một chút để xem nó như thế nào. Trò chơi vẫn chưa bắt đầu và tôi đã xem qua nhiều kênh khác nhau. Trong bảy phần đầu tiên họ chiếu bóng đá, chỉ trong một phần họ chiếu một bộ phim mang tính thời sự hơn. Mình quan sát thì xem được cái mình muốn, anh mình bị sao rồi, không biết thế nào, anh ấy có thẻ cướp biển xem được hết các kênh.

Giám đốc được em thư ký ngọt nước tỏ tình

Giám đốc được em thư ký ngọt nước tỏ tình